0%

Review

Học Sinh Thông Minh - Đố Vui Hại Não 2018 is an app designed by Tunball games. Học Sinh Thông Minh - Đố Vui Hại Não 2018 was first published on January 9, 2021. The app is available on the following platforms: Android.AndroidIf you are a proud owner of the Android device, Học Sinh Thông Minh - Đố Vui Hại Não 2018 requires . The most current version...

Học Sinh Thông Minh - Đố Vui Hại Não 2018 Review

Học Sinh Thông Minh - Đố Vui Hại Não 2018 is an app developed by Tunball games. Học Sinh Thông Minh - Đố Vui Hại Não 2018 was first published on January 9, 2021. The app is accessible on the following platforms: Android.

Android

If you are a proud owner of the Android device, Học Sinh Thông Minh - Đố Vui Hại Não 2018 is compatible . The most current version is 1.5 Before getting Học Sinh Thông Minh - Đố Vui Hại Não 2018 consider content rating:

  • Everyone

Học Sinh Thông Minh - Đố Vui Hại Não 2018 requires 20M of empty space on your device.


Học sinh thông minh là game troll với những câu hỏi ngu và vô cùng hại não.
Để trở thành một học sinh thông minh bạn sẽ phải vượt qua nhưng câu hỏi do ngu và cực kỳ hại não.
-Đố vui hai nao với hàng trăm, nghìn câu hỏi troll và ngu người đang chờ bạn khám phá.Là nơi bạn rèn luyện tinh thần thép với những câu hỏi do ngu hại não ,tưởng khôn mà lại ngu,
tưởng dễ mà khó ,tưởng ngu mà ngu thật. :))
-Tính năng game Học sinh thông minh:
+Đố vui hại não:Với những câu hỏi ngu và vô cùng hại não,rất troll đang chờ bạn khám phá
+Chia sẻ : Chia sẻ lên mạng xã hội những câu hỏi ngu và troll để xoắn não bạn bè của bạn
Hãy chơi game Do Vui Học Sinh Thông minh ngay nào!